Bio

DA
Luise Sejersen er uddannet fra Valand Academy of Fine Arts i Göteborg og tog afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2014.

Som billedkunstner forholder hun sig til religiøse strukturer, kollektiv bevidsthed og vilkår for spiritualitet i den nordiske samtid. Luise undersøger grænserne mellem forskellige kunstneriske genrer og skaber gerne sammenstød mellem forskellige verdner og livsfærer, så nye muligheder kan opstå. Hun arbejder med collage, maleri, film, installation og ofte indgår performance som et element i de hybride værkformer. Research indenfor historie og sociologi samt tilegnelse af kulturelle/religiøse praksisser er desuden en vigtig del af processen.

Luise Sejersen bor og arbejder i København. I 2017 lavede hun soloudstillingen ”Metanoia” i c4 projects, deltog i “Fontaine – 100 år senere” på Vestjyllands Kunstpavillon og i oktober måned var hun på stipendiat-ophold på Det Danske Institut i Rom.

ENG
Luise Sejersen holds a master’s degree from The Funen Art Academy (DK) with basic training from Valand Academy of Fine Arts in Gothenburg (SE).

As an artist she works with issues around religious structures, collective consciousness and the conditions of spirituality in contemporary Northern Europe. Luise explores the boundaries between artistic genres and creates encounters between different spheres of life to open up new possibilities. She works with collage, painting, film, sound, installation and often involves performance as an element in the hybrid art forms. Research in history and sociology as well as appropriation of cultural/religious practices are also part of the process.