Metanoia

2017

Materials: collage, eegtempera, gold leaf, MDF.

DA
Billedserien METANOIA drejer sig om at ændre perspektiv i en søgen efter andre mentale eller spirituelle rum parallelt med hverdagens. 
I billederne undersøges udtryk for ydre og indre rum, symbolske overfor fotografiske og samtidighed af flere. Værkerne har referencer til blandt andet førmoderne europæisk og persisk maleri med motiver og teknik fra det organiske verdensbilledes periode, blandt andet temperafarve, bladguld, arkitektur- og landskabsmotiver. Til grund ligger også en kritisk tilgang til den patriarkalske dualisme og organisering af verden, som fortsatte ind i den mekaniske tidsalder. Desuden udforskes guldets betydning som både uskabt lys og det mest kostbare materiale i processen med at skabe billeder på en anden kosmologi.

ENG
The project METANOIA is about changing perspective in search of mental or spiritual spaces parallel to everyday life. It’s about exploring expressions of inner and outer space, symbolic against photographic space and simultaneity of spaces in one picture. The works refer to premodern European and Persian painting both in terms of motives and techniques. At the basis lies a critical approach to the patriarchal dualism and organization of the world, which still dominates the western world. The connotations of gold as both uncreated light and the most precious material are also explored in the process of creating pictures of another cosmology.

 

Installationview fra udstillingen “Metanoia” i c4 projects

Bank of uncreated light (2016), 22×26 cm

 


Installationview fra udstillingen “Metanoia” i c4 projects


Chthonic sphere (2017), 31×42 cm

Evolving space (2017), 26×38 cm

 

 

The cave of letting go (2017), 24×30 cm